معانی و کاربرد های واژه ی just در زبان انگلیسی

معانی و کاربردهای واژه‌ی just،واژه ی just
اگه دقت کرده باشین انگلیسی زبان ها یک واژه رو خیلی توی صحبت هاشون بکار می برن طوری که تقریبا توی هر مکالمه ای که انجام میدن این واژه حداقل یکبار از سوی اونها استفاده می شه، اون هم واژه ی just هستش، این واژه جاهای مختلف بکار میره و میتونه معانی متفاوتی داشته باشه، با من همراه باشید …

۱- همین چند لحظه پیش، به تازگی

The plane just landed in New York.

“هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست”

۲- وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم

Can I just borrow your cell phone for a second?

“میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟”

۳- سریع

I’m just going to finish this and then we can go.

“سریع این کارمو تموم می کنیم، اون وقت بعدش می تونیم بریم”

۴- دقیقا

Thank you so much, that’s just what I wanted.

“خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم”

۵- فقط

He’s just a kid. Don’t be so hard on him.

“اون فقط یه بچه‌اس. انقدر بهش سخت نگیر”

۶- تاکید شدید بروی حرف خود، ابزار شدید احساسات

The food was just wonderful.

“غذا فوق العاده عالی بود”

۷- به سادگی

I can’t just leave my office whenever I want!

“به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم”

۸- و در آخر واژه‌ی Just می تونه به این معنی باشه که کاری انجام شده اما نزدیک بود که انجام نشه

I passed the exam but only just.

“به زحمت امتحان رو قبول شدم (ناپلئونی قبول شدم، نزدیک بود تو اون درس بیوفتم)”

This dress just fits.

“این لباس به زحمت تنم میشه”

 

لینک های دانلود

راهنما

مشخصات

سیستم مورد نیاز